Home Diễn đàn Tin tức Trang bị trên vf7 Trả lời cho: Trang bị trên vf7

  • Kiên Trần Trung

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    13/11/2023 lúc 16:52

    AWD thì ngon quá rồi, các phượt thủ mà hay đi đường đeo, lầy lội trơn trượt thì có awd đi cho ổn định