Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF8 eco mất cam 360 Trả lời cho: VF8 eco mất cam 360

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    13/11/2023 lúc 21:20

    Vin chăm khách hàng ghê thật. nay có bạn tổng đài gọi hỏi thăm tình hình và hỗ trợ đặt lịch với xưởng để ktra khắc phục. tuy xe chưa khắc phục lỗi nhưng được quan tâm thấy hài lòng. cảm ơn ace Vinfast.