Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Đỗ dốc bị tụt Trả lời cho: Đỗ dốc bị tụt

  • NGOC ANH HA

    0 VF Points
    Thành viên
    13/11/2023 lúc 22:20

    Bắt chước mercedes thì tốt, dừng ngang dốc thì ấn thêm 1 lần phanh sâu thì tự động giữ xe đứng yên. Thả chân phanh thoải mái. Khi nào đi thì đạp ga đi bình thường.