Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Đỗ dốc bị tụt Trả lời cho: Đỗ dốc bị tụt

  • @ 168

    104 VF Points
    Thành viên
    14/11/2023 lúc 07:48

    Hầm 5 Vincom. Ngồi sếp bằng xe phanh đứng giữa dốc không chạm gas vẫn tiến phà phà mà. Thậm chí lùi cũng thế 👌