Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Bất cập bản đồ trên xe VF Trả lời cho: Bất cập bản đồ trên xe VF

  • Trịnh Thái Sơn

    125 VF Points
    Thành viên
    14/11/2023 lúc 10:27

    Nếu vậy kiểm tra trên app điện thoại cho nhanh bác, việc xác định cự ly đến trạm sạc giữ app vinfast với google map cũng lệch nhau (mình thì tin vào số liệu của google map) nên khi chọn trạm sạc xong mình cũng link qua google map dẫn đường, dựa trên số km còn lại đi được với khoảng cách đến trạm sạc để có thể tính toán lúc nào nên sạc nè bác