Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast EV BRVT gửi lời trí ân quý Thầy, Cô giáo những người đã cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp Trồng Người! Trả lời cho: Vinfast EV BRVT gửi lời trí ân quý Thầy, Cô giáo những người đã cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp Trồng Người!

  • Tuyền Đoàn Đình

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2023 lúc 00:37

    chúc cô và các e sức khoẻ , ảnh đẹp quá. đẹp cả biển luôn :d