Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast EV BRVT gửi lời trí ân quý Thầy, Cô giáo những người đã cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp Trồng Người! Trả lời cho: Vinfast EV BRVT gửi lời trí ân quý Thầy, Cô giáo những người đã cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp Trồng Người!

  • Lê Hữu Trung

    75 VF Points
    Thành viên
    19/11/2023 lúc 16:37

    Chúc mừng cô giáo nhân dịp 20-11!