Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Các điểm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã lắp trạm sạc chưa? Trả lời cho: Các điểm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã lắp trạm sạc chưa?

  • Cường Giang Đỗ

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2023 lúc 22:27

    trạm nghỉ chưa có nhiều! toàn phải đánh xe vào trong thành phố thì mới có trạm sạc.