Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đèn chiếu sáng VFe34 yếu Trả lời cho: Đèn chiếu sáng VFe34 yếu

  • Tú Hoàng

    10 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 08:51

    Không phải sáng yếu mà là ánh sáng trắng ko bám đường khi đi mưa hoặc sương mù, xe nào dùng đèn LED trắng đều vậy. Giải pháp đơn giản là dán decal vàng vào đèn khi đi mưa, sương mù.