Home Diễn đàn VF 8 Bơm áp suất lốp VF8 eco Trả lời cho: Bơm áp suất lốp VF8 eco

  • Dũng Nguyễn Chí Dũng

    25 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 09:17

    Tôi thì toàn bơm mức áp lực 2.9BAR (khoảng 42psi), chạy nhẹ lái và bon lắm. vì áp lực tối đa của lốp hiện dùng cho phép max là 50psi.