Home Diễn đàn VF 7 VF7 vượt trội hơn các xe cùng dòng khác Trả lời cho: VF7 vượt trội hơn các xe cùng dòng khác

  • Quang Trường Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 12:23

    VF cần quan tâm hơn nữa về quãng đường di chuyển. (Nhược điểm lớn của xe điện hiện tại). Dòng xe sau mà cứ dưới 400km thì chả ai xuống tiền. KIA đã cho ra EV5 với kích thước tương tự đã hơn 700km. Có vẻ VF đang đi thụt lùi trong cuộc đua