Home Diễn đàn VF 7 Thuê pin hay mua pin VF7 Trả lời cho: Thuê pin hay mua pin VF7

  • CƯƠNG DIỆP MỸ

    0 VF Points
    Thành viên
    21/11/2023 lúc 16:40

    quả này phai xem.chứ bên TQ có trường hợp cục Pin bị thủng (văng đá) vào nước mất Bảo hành hành luôn. Nên việc mua Pin em vẫn thấy lăn tăn nên việc ép giá mua kèm Pin thì chưa Ổn lắm.