Home Diễn đàn VF 8 Trải nghiệm cảm giác mạnh cùng VF8 khi pin còn 11% mà đường về còn đến 50km (thử nghiệm lúc 21h ngày 14.11.2023) Trả lời cho: Trải nghiệm cảm giác mạnh cùng VF8 khi pin còn 11% mà đường về còn đến 50km (thử nghiệm lúc 21h ngày 14.11.2023)

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    21/11/2023 lúc 22:51

    Thử thôi mà