Home Diễn đàn VF 7 Mọi người có đang hiểu nhầm VF7 Trả lời cho: Mọi người có đang hiểu nhầm VF7

  • Quang Trường Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    22/11/2023 lúc 12:06

    Bản base mà giữ lượng pin như Plus thì đi cũng 450-500km thì sẽ đắt hàng thôi. Còn quan điểm mình như bác giờ mà 375km thì k thèm nhìn mặc dù đẹp. Công dụng phải phải thực tế chút.