Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vf34 chuyển từ thuê pin sang mua pin? Trả lời cho: Vf34 chuyển từ thuê pin sang mua pin?

  • Dương Hà

    0 VF Points
    Thành viên
    24/11/2023 lúc 17:06

    Ai mua xe trong năm 2022 thì nên có chính sách cho mua lại pin vì trước tháng 10/2022 chưa có chính sách mua pin. Chưa kể năm đó luôn giao xe cho khách hàng trong tình trạng nhỏ giọt (đơn cử là e34 có tháng chỉ giao vài chục chiếc trong khi lượng cọc chờ xe lớn), khách không biết thời gian có hàng, khi có hàng thì chỉ báo cho khách trước 1-2 tuần làm rất nhiều chủ xe không thu xếp kịp tài chính để mua pin. Đó là chưa kể thời điểm đó thuê pin không mất phí chuyển đổi.