Home Diễn đàn VF 7 VF7 có ng.ao giá ko? Trả lời cho: VF7 có ng.ao giá ko?

  • Lâm Lê Hữu

    25 VF Points
    Thành viên
    24/11/2023 lúc 17:12

    Biết mua sớm được hưởng thụ sớm nhưng mà giá trôi nhiều quá cũng lăn tăn, k riêng gì VF mà các hãng khác cũng vậy thôi.