Home Diễn đàn Tin tức VF đã lắng nghe KH => Hỏa tốc 879.5.1 xóa tan không khí lạnh miền bắc làm mát lạnh miền nam VF8.💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF đã lắng nghe KH => Hỏa tốc 879.5.1 xóa tan không khí lạnh miền bắc làm mát lạnh miền nam VF8.💞💞💞💞💞

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    24/11/2023 lúc 20:38

    Ổn áp quá đi, xe bác úp chưa 👌