Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    24/11/2023 lúc 21:02

    theo cu em làm trong Vin chia sẻ thì pin mới CATL chỉ giúp VF8 tăng thêm 50km quãng đường di chuyển. Nếu thông tin chính xác thì cũng ko vượt trội lắm