Home Diễn đàn Tin tức VF đã lắng nghe KH => Hỏa tốc 879.5.1 xóa tan không khí lạnh miền bắc làm mát lạnh miền nam VF8.💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF đã lắng nghe KH => Hỏa tốc 879.5.1 xóa tan không khí lạnh miền bắc làm mát lạnh miền nam VF8.💞💞💞💞💞

  • Đông 168

    941 VF Points
    Thành viên VIP
    24/11/2023 lúc 21:57

    Ok đúng rồi. Bác bật sưởi ghế cực nóng siêu nhanh. Và còn nhiều cái rất lạ và mới. Cứ từ từ