Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    25/11/2023 lúc 07:27

    Cái ảnh có cái tam giác vàng là biết bác chả biết gì về xe điện rồi. Vui nhá 👌