Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    3.532 VF Points
    Thành viên VIP
    26/11/2023 lúc 06:17

    Vui với bác vậy mà. Hy vọng VF sớm có chính sách pin mới cho anh em 😁😁😁