Home Diễn đàn Đánh giá xe Cập nhập lỗi Trả lời cho: Cập nhập lỗi

  • Nam Nguyễn Bình

    50 VF Points
    Thành viên
    26/11/2023 lúc 13:19

    chán mấy bác Vin… thật, đi lên đi lại như thế tốn tiền lắm. Theo tôi nghỉ việc này Vin phải trả lại tiền đi lên xuống cho người tiêu dùng đi.