Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

 • Đông 168

  482 VF Points
  Thành viên
  26/11/2023 lúc 14:01

  VF luôn công bằng với KHTP như:

  KHTP Giảm 150tr + vào xưởng cả chục lần úp date mới làm thử nghiệm

  KH mới giảm 125tr chưa nhận xe đã ưu ái phần mềm mới nhất, pin mới nhất

  Mua sau ngon