Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    26/11/2023 lúc 15:36

    Đổi pin là mất giá trị xe đó, xe mất gil và siêu xe mới có gầm thấp bác ạh