Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    3.582 VF Points
    Thành viên VIP
    26/11/2023 lúc 15:38

    Mình không đổi, mất gil xe. Để vậy thuê pin giá trọn đời. Để gầm thấp cho chảnh giống siêu xe 👌