Home Diễn đàn Trao quà tết 2024 Đoàn B9 Hà Nam đã dừng nhận thành viên, nể anh chị em Cộng đồng quá Trả lời cho: Đoàn B9 Hà Nam đã dừng nhận thành viên, nể anh chị em Cộng đồng quá

 • Đông 168

  741 VF Points
  Thành viên VIP
  05/12/2023 lúc 17:40

  Fadil Hải Phòng rất hào hứng và tinh thần đồng đội trước nay. Qua nhiều cuộc thi, Fadil Hải Phòng rất đồng đội.

  Việc làm rất ý nghĩa và nhân văn !

  Chúc mừng VF Fadil Hải Phòng 👌