Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe Lux a lên ga bị lì Trả lời cho: Lux a lên ga bị lì

  • Hưng Ngô

    15 VF Points
    Thành viên
    06/12/2023 lúc 08:59

    Các bác chú ý thêm vụ vệ sinh kim phun xăng, Lux xài máy N20 của BMW, mà BMW khoảng 20k km họ sẽ vệ sinh kim phun, ít nhất bằng dung dịch. Tuy nhiên, các gói bảo dưỡng của VF không có hạng mục này, nên xe mình 50k km bị giật cục khi tăng tốc, xe yếu. Sau khi vệ sinh thì trở lại bình thường.