Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Việt ngon hơn xe Hàn (so sánh VF7 với Tức Sơn) Trả lời cho: Xe Việt ngon hơn xe Hàn (so sánh VF7 với Tức Sơn)

  • Hải Hương

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2023 lúc 10:57

    VF7 luôn ko cần lăn tăn bác, bao nhiêu bài ngoài kia so sánh em nó rồi, giá lăn bánh ưu đãi hơn đã đành chưa nói đến công suất công nghệ