Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Update 8.7.9.5 Trả lời cho: Update 8.7.9.5

  • Nam Nguyễn Bình

    50 VF Points
    Thành viên
    06/12/2023 lúc 13:29

    Phần mềm 8.7.8.9.5 mình đã cập nhật được đi được 02 tuần rồi qua theo dõi Cam 360 lên trễ hơn 9.2 và hôm nay chính thức Cam 360 KHÔNG lên luôn rồi để hôm nào mình lên 3S làm Cam 360 lại (VIN làm cho người tiêu dùng mất nhiều thời gian quá không biết khi nào mới ổn định đây).