Home Diễn đàn Tin tức Vin quay lại xe xăng??? Trả lời cho: Vin quay lại xe xăng???

  • Hoàng Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 00:27

    thấy có bác nào ở ngọc hồi bình luận bảo nhà gần thấy ngày sản xuất mấy trăm cái xe xăng.:)). có lux a vs fadil. em cũng nghĩ là hàng thu hồi mông má lại thôi.