Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Tổng hợp chi phí sử dụng xe VF8 Plus trong 12 tháng – Ưu nhược điểm của xe điện Trả lời cho: Tổng hợp chi phí sử dụng xe VF8 Plus trong 12 tháng – Ưu nhược điểm của xe điện

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 19:32

    đi kiểu gì như phá thế cụ, thay 3 lốp với 2 kính, cung đường dã man vote chuyển nhà 😂