Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Phần mềm 6.4 mới trên xe e34 Trả lời cho: Phần mềm 6.4 mới trên xe e34

  • CƯƠNG DIỆP MỸ

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 20:07

    7.0 là Ổn định nhất 7.2 Bắt đầu khởi động chậm lâu , 7.4 ối dồi ôi. lỗi mất lạnh, âm thanh tự động sang âm thanh điều hướng, tự động bật gió ngoài… nói chung chán không muốn nói.. chưa kể Giờ thấy Hao Pin ra