Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Tổng hợp chi phí sử dụng xe VF8 Plus trong 12 tháng – Ưu nhược điểm của xe điện Trả lời cho: Tổng hợp chi phí sử dụng xe VF8 Plus trong 12 tháng – Ưu nhược điểm của xe điện

  • Thành Nguyễn Hữu

    25 VF Points
    Khách Danh dự
    10/12/2023 lúc 21:06

    Bên lốp Goodyear bảo nếu mua chính hãng thì nó vẫn bảo hành nếu bị nổ, rách lốp mà không phải nguyên nhân từ tai nạn. tính % trừ lại theo gai lốp còn lại