Home Diễn đàn Đánh giá xe Đánh giá bản 8.7.9.5VF8 ECO sau 500km test đủ loại đường và điều kiện thời tiết Trả lời cho: Đánh giá bản 8.7.9.5VF8 ECO sau 500km test đủ loại đường và điều kiện thời tiết

  • Thông Thái Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 08:04

    trình độ đẳng cấp thế giới . bao biện là xe có quá nhiều hộp điều khiển nên chưa giao tiếp được với nhau . bác nghe giải thích kiểu đấy có buồn cười ko . xe điện nó ăn nhau ở phần mềm . phần mềm làm còn thua mấy cái xe tàu giá rẻ thì sớm muộn cũng bị tẩy chay thôi . đến mình sử dụng xe còn khó chấp nhận chứ đừng nói người ngoài