Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    11/12/2023 lúc 08:11

    Tiên phong VF không còn ý nghĩa như kiểu bị lãng quên😄