Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Huy Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 11:13

    20k 1 lần vào sạc mình thấy còn nhẹ, chỗ mình chung cư xung quanh đều có điểm sạc, nhưng toàn cây 11kw, sạc tiếng đầu tiên 30k, mỗi tiếng sau 10k. mà sạc cái trụ 11kw thì có mà toi. Bây giờ mấy chỗ chung cư bị dạng bảo trì hết rồi, ko ai sạc cả.