Home Diễn đàn Tâm sự Đề nghị lãnh đạo VinFast có những chính sách phù hợp Trả lời cho: Đề nghị lãnh đạo VinFast có những chính sách phù hợp

  • Sáng Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 11:31

    Vin có cả một công ty truyền thông chuyên nghiệp, chắc chắn bộ phận xử lý truyền thông sẽ tiếp nhận, phân loại để Vin xử lý quyền lợi cho khách hàng