Home Diễn đàn Đánh giá xe Chị phí điện và thuê pin cho 1km của VF9 Trả lời cho: Chị phí điện và thuê pin cho 1km của VF9

  • QUANG TIÊU MINH

    50 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 11:50

    mình lái con xe gần 3 tấn lận mà, đâu thể so sánh với con xe hạng B Vios hay City dc. nếu so với Explorer hay Lexus 470 570 hoặc các dòng xe tương đương sẽ thấy nó rẻ hay mắc ngay 🙂