Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Mạnh Cường Nguyễn

    125 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 14:02

    mình thấy trên app mà bác chụp VF cũng ghi rõ ràng là tính phí mà. Còn việc khi nào thu phí thì đấy là do đơn vị trông giữ xe ở đó họ quyết định. Vin cũng ko lquan gì.