Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Dũng Nguyễn Ngọc

    100 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 14:45

    E cũng như bác. Chắc tại e nghèo, nghĩ vào sạc chút mà mất thêm gửi xe là e k vào. Em vào cái ngoài trời hoặc trạm k mất phí thôi bác 🙁