Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Dũng Nguyễn Ngọc

    100 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 14:49

    Em vào trạm ghi trên app miễn phí , sạc xong bảo vệ ra thu tiền nữa ấy chứ. Chả vui gì cả 😅😅 (Trạm trường Quốc tế Nhật bản)