Home Diễn đàn Tin tức VF8 2024 đã cải tiến giảm sóc, giảm ồn, thích thú trong cabin tinh vi hỗ trợ lái 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 2024 đã cải tiến giảm sóc, giảm ồn, thích thú trong cabin tinh vi hỗ trợ lái 💞💞💞💞💞

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:14

    Đã cải tiến nhiều hệ thống hỗ trợ lái rồi bác nhỉ, mong sau này Vinfast sẽ hoàn thiện hơn nữa để những người dùng thông thái thêm tin tưởng