Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Trường Nguyễn Thọ

    125 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:35

    siêu thị này có thu phí bao giờ đâu bác.ở vùng mình mà siêu thị thu phí gửi xe thì chỉ có ma mới vào siêu thị thôi. bãi xe là miễn phí 100%