Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    11/12/2023 lúc 16:50

    Xe bác bị lỗi sao, bác chia sẻ ra để ae tham khảo cùng hỗ trợ nhau sẽ ok hơn. VF8 bây giờ đi ngon rồi mà bác 😄