Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • DŨNG PHẠM MẠNH

    25 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 18:15

    Vinfast hợp tác với TTTM thì TTTM vẫn theo quy định ra vào mất phí,còn trước kia hết thời hạn thì lại thu thôi,còn bác nếu muốn free thì bác cứ tìm cây xăng có trạm mà sạc thì trả ai thu phí của bác.