Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    11/12/2023 lúc 19:15

    Nếu những chiếc xe VF8 năm 2022 đầu tiên có adas level 3 hay 4 hoặc 5 trước VF8 bản 2024 thì mới chính hiệu là VF8 tiên phong 👌