Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Đông 168

    941 VF Points
    Thành viên VIP
    11/12/2023 lúc 22:29

    Vậy xe bác đi kg được 400km/lần sạc sao. Xe mình đi 17,9kw/100km vẫn bảo hao…sao lạ nhỉ😄