Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Mạnh Nguyễn Bá

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    11/12/2023 lúc 22:58

    xe em đi nội thành 130km hết 57% 🙁 ra hãng bảo bình thường . từ đợt mua đến giờ . đg bản 9.2