Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Pin mới cho vfe34 Trả lời cho: Pin mới cho vfe34

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    12/12/2023 lúc 10:37

    Dựa vào đâu mà bạn nói pin CATL trên VF9 đi được 590km/1 lần sạc? Cái này phải chờ test thực tế đã. Còn hiện tại với thông số CATL trên VF8 thì chưa thấy nổi trội so với pin SDI.