Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Nhat Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    12/12/2023 lúc 10:39

    Cần cho VF6, 7 bán được cái chớ 😀 SW thì kiểu gì cũng sẽ có update thôi. Em chỉ mong nhất là có option cho cam tự bật khi đi chậm, hoặc tự bật khi bấm rẽ